2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Centrum kulturalno - wystawiennicze "Piąta Strona Świata"

Lokalizacja:Katowice-Szopienice
Inwestor:KZGM w Katowicach
Pow. użytkowa:1850 m2
Projekt:2011
informacje:
Praca konkursowa pn. \"Piąta Strona Świata\" będąca koncepcją architektoniczną przebudowy i rozbudowy nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 5 w Katowicach wraz ze zmianą funkcji na kulturalno- -wystawienniczą.

Centrum kulturalno - wystawiennicze "Piąta Strona Świata"