Doradztwo i nadzór

  • Weryfikacja dokumentacji projektowych z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacją oraz akredytacją
  • Weryfikacja dokumentacji pod względem zgodności z wymogami SIWZ
  • Analizy i opinie urbanistyczne
  • Koordynacja działań oraz współpraca z zespołami badawczo-rozwojowymi
  • Ekspertyzy techniczne
  • Załączniki do wniosków unijnych (dofinansowanie)
  • Uczestnictwo w spotkaniach Zamawiającego z Wykonawcami projektów (Rady Projektu)
  • Kompleksowa weryfikacja projektów budowlanych, wykonawczych, dokumentów przetargowych oraz sporządzanie dla Zamawiającego oceny raportu z weryfikacji dokumentacji.