Technologia

Kluczowy element inwestycji, stanowiący bazę wytycznych dla pozostałych działań projektowych.

Projekt technologii jest niezbędny, niezależnie od skali zamierzenia, oraz tego czy inwestycja dotyczy budowy nowego laboratorium, lub tylko przebudowy, remontu czy modernizacji istniejącego. Projekt technologii, stanowi zbiór danych, wytycznych wymagań i wskaźników wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych: budowlanych, technicznych, ochrony środowiska, przeciwpożarowych, BHP, sanitarnych i innych koniecznych do zastosowania w konkretnym, często niepowtarzalnym przypadku. 

Paradoksalnie, jako najważniejszy element inwestycji często jest zupełnie pomijany w fazie projektowej, lub przesuwany do etapu realizacji inwestycji jako element ściśle związany z  wyposażaniem w aparaturę i uruchamianiem procesów badawczych lub produkcyjnych. Na skutek powyższego w dużym stopniu generuje to koszty w związku z koniecznością wprowadzania znacznych zmian na etapie realizacji inwestycji. 

Skutki pominięcia projektu technologii, we wczesnej fazie projektowania, są trudne do przewidzenia i oszacowania. Z pewnością mają duży wpływ na czas i koszty realizacji, wynikające ze zmian jakie należy wprowadzić do projektu. Ilość, oraz skala zmian na ogół skutkuje koniecznością uzyskania nowych uzgodnień i decyzji zamiennych. 

W skrajnych przypadkach, może nawet uniemożliwić dalszą realizację inwestycji. Szczególne ryzyko ponosimy w przypadku realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych.