2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Centrum Badań i Aplikacji Pierwotnych i Wtórnych Nośników Energii, Instytut Nafty i Gazu

Lokalizacja:ul. Łukasiewicza, Kraków
Inwestor:Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Projekt:2016
informacje:
Projekt wielobranżowy koncepcyjny oraz budowlany i wykonawczy przebudowy istniejącego budynku „B” oraz hali technicznej Instytutu Nafty i Gazu na pomieszczenia laboratoryjne. Realizowany jako „Centrum Badań i Aplikacji Pierwotnych i Wtórnych Nośników Energii”. Projekt laboratorium zakłada powstanie między innymi specjalistycznych pracowni takich jak: laboratorium destylacji, laboratorium spektrometrii, laboratoria chromatografii, laboratorium analiz LPG, laboratorium analizy instrumentalnej, laboratorium mikrobiologii, pracowania benzyny silnikowej, pracowania kalorymetrii, pracowni procesów katalicznych, pracownia olejów napędowych oraz pracownia olejów opałowych. Specyfiką laboratoriów chemicznych jest sporządzanie próbek i badanie produktów łatwozapalnych i palnych. W laboratorium będą wykonywane m.in. badania analityczne związane z procesami technologicznymi poprzez analizy paliw, produktów petrochemicznych, analizy benzyn, paliwa lotniczego, komponentów wykorzystywanych do produkcji paliw silnikowych, różnego rodzaju benzyn.

Centrum Badań i Aplikacji Pierwotnych i Wtórnych Nośników Energii, Instytut Nafty i Gazu