2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Modernizacja i przebudowa obiektów Instytutu Nafty i Gazu

Lokalizacja:Kraków, ul. Łukasiewicza
Inwestor:Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Projekt:2016
informacje:
Opracowanie dokumentacji wielobranżowych i kosztorysów wraz z pełnieniem funkcji biegłego z doradztwem eksperckim w zakresie zachowania aktualnych wymagań bezpiecznej pracy, technologii bezpiecznej produkcji i wytwarzania produktów petrochemicznych, ich przechowywania z zachowaniem warunków umożliwiających prowadzenie badań i doświadczeń z użyciem produktów toksycznych i niebezpiecznych pożarowo. Opracowanie analiz zagrożenia wybuchem, ekspertyz technicznych - celem modernizacji i przebudowy w obiektach Instytutu Nafty i Gazu – PIB w Pionie Technologii Nafty w Krakowie, ul. Łukasiewicza. Projekt obejmował dostosowanie pięciu budynków do przepisów BHP i bezpieczeństwa pożarowego. „Magazyn frakcji „ – Analiza zagrożenia wybuchem, rozbudowa i remont budynku hali techniczno-operacyjnej służącej zabezpieczeniu półtechnicznych ilości węglowodorów ciekłych /kilkadziesiąt tysięcy litrów/ dla potrzeb prowadzonych badań i produkcji wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zastosowanie rozwiązań chroniących przed wpływem oddziaływania elektryczności statycznej. - Budynek „Hali CD”- analiza zagrożenia wybuchem przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej i technologicznej - odciągów stanowiskowych wraz z systemem detekcji, przebudowa instalacji elektrycznej - Budynek „Archiwum Próbek” - przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej awaryjnej na podstawie analizy zagrożenia wybuchem wraz z systemem detekcji, przebudową instalacji elektrycznych, zastosowanie rozwiązań chroniących przed wpływem oddziaływania elektryczności statycznej. - „Stanowisko kawernowe” - budowa wentylacji mechanicznej awaryjnej na podstawie analizy zagrożenia wybuchem wraz z systemem detekcji , przebudową instalacji elektrycznych oraz remont pomieszczenia z zastosowanie rozwiązań chroniących przed wpływem oddziaływania elektryczności statycznej. - Projekt modernizacji ciągu doprowadzającego wodę gaśniczą i użytkową do budynków laboratoryjnych i infrastruktury zaplecza technicznego laboratoriów, z wydzieleniem ciągu wody gaśniczej ze względu na zwiększone wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynku "B” oraz budową przeciwpożarowego, podziemnego zbiornika wody .

Modernizacja i przebudowa obiektów Instytutu Nafty i Gazu