2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Centrum Biologii Stosowanej

Lokalizacja:Wrocław
Inwestor:Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Projekt:2020
informacje:
Celem projektu jest stworzenie ośrodka naukowego- Centrum Biologii Stosowanej oraz Innowacyjnych Technologii Produkcji Żywności dla potrzeb przeniesienia wyników badań laboratoryjnych do skali tzw. „małej techniki” i półtechnicznej (głównie w wyniku wykorzystania przewidzianych do instalacji linii technologicznych) w zakresie opracowania nowych technologii wytwarzania oraz receptur finalnych produktów żywnościowych. W laboratoriach centrum stworzone zostaną również możliwości przeprowadzania wszechstronnej oceny jakościowej i ilościowej produktów oraz wszystkich komponentów wchodzących w ich skład, obejmującej badania fizyko – chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne oraz sensoryczne.

Centrum Biologii Stosowanej