2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt

Lokalizacja:Wrocław
Inwestor:Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Projekt:2020
informacje:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego wraz z technologią dla Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zakres obejmuje: nowy pawilon przeznaczony dla zwierząt poddawanych eksperymentom, przyległy do istniejącego budynku viwarium (Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych) wraz z nowym łącznikiem pomiędzy nowym pawilonem oraz budynkiem B1 i adaptacją przyległego do łącznika fragmentu istniejącego budynku B1. Projekt obejmuje również laboratoria przynależne do Centrum, zlokalizowane w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W obszarze Centrum będą pomieszczenia w grupie zagorzenia czynnikiem biologicznym BSL2, które zostaną wykonane w II klasie hermetyczności pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie listy organizmów patogennych oraz ich klasyfikacji.

Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt