2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Projekt technologii: "Budowa Instytutu Biologii, Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym"

Lokalizacja:Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok
Inwestor:Uniwersytet w Białymstoku
Pow. użytkowa:16941 m2
Kubatura:95685 m3
Projekt:2009
informacje:
Nasze zadanie polegało na opracowaniu projektu technologii. W projekcie uwzględniono zagospodarowanie technologiczne pomieszczeń a także pracę wszystkich niezbędnych urządzeń oraz instalacji w obrębie Kampusu

Projekt technologii: "Budowa Instytutu Biologii, Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uczelnianym Centrum Obliczeniowym"