2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Laboratoryjne Centrum Doskonałości "Agrophysics"

Lokalizacja:Lublin
Inwestor:Instytut Agrofizyki im. B Dobrzańskiego PAN
Projekt:2010
informacje:
"Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS" - dokumentacja przetargowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami na dostawę z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych.

Laboratoryjne Centrum Doskonałości "Agrophysics"