2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych, Instytut Nafty i Gazu

Lokalizacja:Kraków
Inwestor:Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Projekt:2014
informacje:
Konsultacje wielobranżowe i analizy w zakresie metodologii badawczej, prowadzenia prac projektowych oraz koordynacja, uzgadnianie i weryfikacja projektu koncepcyjnego i budowlanego dla inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przeprowadzenia kompleksowej modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych w dwóch obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, zlokalizowanych w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie

Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych, Instytut Nafty i Gazu