2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I

Lokalizacja:Płock
Inwestor:Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.
Projekt:2013
informacje:
Konsultacje wielobranżowe i analizy w zakresie metodologii badawczej, prowadzenia prac projektowych oraz koordynacja, uzgadnianie i weryfikacja projektu koncepcyjnego i budowlanego dla inwestycji: „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów laboratorium centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów stanowiące część projektu „Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny I”

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I