2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I

Lokalizacja:Płock
Inwestor:Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.
Projekt:2013
informacje:
Opracowanie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabudowy laboratoryjnej będącej częścią projektu technologii „LAB”, wraz z analizą i konsultacjami w zakresie funkcjonalności, trwałości i jakości wyposażenia dla inwestycji: „Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów laboratorium centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów, stanowiące część projektu Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny I”.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I