2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Laboratorium Centralne w Kozienicach

Lokalizacja:Świerże Górne, Kozienice
Inwestor:Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Pow. użytkowa:2415 m2
Kubatura:27728 m3
Projekt:2016
informacje:
Analiza strategiczna SWOT akronim ang.: strengths_mocne strony, weaknesses_słabe strony, opportunities _szanse potencjalne lub zaistniałe, threats_zagrożenia prawdopodobne lub istniejące, wraz koncepcją budowy Laboratorium Centralnego w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz studium wykonalności przebudowy istniejących laboratoriów DHC w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. wraz z realizacją projektu.

Laboratorium Centralne w Kozienicach