2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mieszkaniowe Publiczne Wnętrza Laboratoria

Laboratorium kosmetyczne

Lokalizacja:woj. mazowieckie
Inwestor:Informacja niejawna
Pow. użytkowa:573 m2
Projekt:2016
informacje:
Opracowanie projektu technologicznego i koncepcji budynku laboratorium do prowadzenia kontroli i badań produktów kosmetycznych oraz badania w zakresie opracowywania nowych technologii wytwarzania, wraz zagospodarowaniem terenu oraz opracowaniem kosztorysu wskaźnikowego WKI. Ponadto koncepcja zawierała główne wytyczne dotyczące wyposażenia technologicznego, jego parametrów, struktury laboratorium, doboru materiałów i technologii dla występujących mediów, podstawowych elementów gwarantujących bezpieczeństwo oraz wymagania normatywne.

Laboratorium kosmetyczne