Meble laboratoryjne

Meble laboratoryjne, stanowią dla nas element szczególny. Wraz z instalacjami stanowią integralny element zabudowy nowoczesnego laboratorium. 
Prezentując zabudowę laboratorium, korzystamy z rozwiązań czołowych producentów mebli laboratoryjnych. 
Dostarczamy rozwiązania projektowe, dedykowane dla określonego odbiorcy, dostosowane do danej specyfikacji badań i systemu pracy jednostki laboratoryjnej. 

Niezależnie od tego, bezwzględnie zachowujemy standardy narzucone przez normy: 
  • PN-EN 14175:2006 Wyciągi laboratoryjne -- Część 2-6 
  • PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
  • PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne -- Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania. 
  • PN-EN 13792:2003 Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów. 
  • PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1 – Wymagania ogólne. 
  • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. 
  • PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
  • PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa. 
  • PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
  • PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.
zarówno w zakresie projektowania mebli laboratoryjnych: jak również dbamy o to, aby spełniały kryteria związane z restrykcyjnymi normami akredytacyjnymi. 

Wiemy jak istotna część budżetu inwestycji stanowi zabudowa laboratoryjna - meble laboratoryjne, oraz jak ważna rolę odgrywają w nowoczesnym laboratorium. 
Rodzaj,  oraz jakość materiałów z jakich są wykonane meble, oraz zastosowana armatura ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, ekonomikę pracy i komfort. 
Projektując wyposażenie laboratoriów, opracowujemy wraz z technologiami i dostarczamy innowacyjne rozwiązania w zakresie funkcjonalności,  ergonomii i bezpieczeństwa przenoszenia mediów. 
Szczególnie wagę przywiązujemy do zastosowania rozwiązań modułowych dających możliwość łatwej rekonfiguracji i przyjętego rozwiązania w przypadku konieczności zmian, bez konieczności ponoszenia niepotrzebnych kosztów.