Oferta

Nasza Oferta
  • Opracowania struktury i metodologii procesu badawczego
  • Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
  • Studium wykonalności inwestycji
  • Projekty technologii
  • Projekty koncepcyjne, architektoniczno-budowlane i wykonawcze
  • Nadzory autorskie
  • Projekty zabudowy laboratoryjnej
  • Weryfikacja posiadanej dokumentacji projektowej i audyty
  • Analizy architektoniczne, audyty techniczne i technologiczne
  • Dostosowanie modernizowanego laboratorium do obecnie panujących norm i przepisów  zgodnie z GLP (Good Laboratory Practice), a w szczególności do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (Akredytacja laboratorium